บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในสำหรับ สำนักงานและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการนำเสนอ ให้คำปรึกษา และการให้บริการ รวมถึงคิดค้นรูปแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ดีไซน์สวยงาม และทันสมัย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นสร้าง การเติบโตด้านยอดขายและกำไรขึ้น 20% จากปีที่ผ่านมา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ ดังนี้

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สินค้าภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งส่งผล ถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ฯ โดยได้แก่สินค้าดังนี้
  • ระบบประตูและหน้าต่าง
  • ระบบผนัง
  • โครงฝ้าเพดาน
 2. ด้านโครงสร้างองค์กร บริษัทฯ มีนโยบายการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในโดยเฉพาะทีมขาย ที่ถือว่าเป็นส่วน สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถดูแลกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด โดยมีการแบ่งทีมงานที่ชัดเจนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
  1. ทีมขายฝ่าย Spec
  2. ทีมขายฝ่ายลูกค้าหลัก
  3. Call Centre
 3. ด้านการตลาด บริษัทฯ เน้น 2 ส่วน คือ
  • Corporate Branding ที่ยังคงสร้างและตอกย้ำตราสินค้า (Brand) ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รับรู้ในตลาด ด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
  • Product Branding มุ่งเน้นให้สินค้ามีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยการทำการตลาดทั้งในส่วน ของการโฆษณา จัดกิจกรรมให้ถึงกลุ่มลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการตลาด
 4. การเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า เพื่อให้คลอบคลุมพื้นที่บริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึง การให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มสาขา อีก 2 แห่งคือ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 5. ด้านงบประมาณ บริษัทฯ ได้วางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้าที่ชัดเจน และมีการควบคุมดูแลที่แน่นอน เพื่อ มุ่งเน้นการใช้งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
 6. ด้านการส่งออกต่างประเทศ บริษัทฯ มีแผนขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น 2 ประเทศ คือ
  • ประเทศอินเดีย ในเมืองบังกะลอร์ นิวเดลี และเชนไน
  • ประเทศเวียดนาม ในเมืองโฮจิมินห์