ปรับปรุงเมื่อ: 18 กันยายน 2561 (16:38)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.75 ปริมาณซื้อขาย: 1,662,800
เปลี่ยนแปลง: -0.03 % เปลี่ยนแปลง: -3.85
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.75 - 0.78 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.53 - 0.87

 

Chart Type