ปรับปรุงเมื่อ: 26 กันยายน 2560 (16:39)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.61 ปริมาณซื้อขาย: 12,405,500
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.61
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.60 - 0.64 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.27 - 0.64

 

Chart Type