ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2561 (16:38)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.56 ปริมาณซื้อขาย: 520,400
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: +1.82
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.54 - 0.57 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.54 - 0.87

 

Chart Type