ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2561 (16:39)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.72 ปริมาณซื้อขาย: 993,300
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.37
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.71 - 0.73 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.39 - 0.87

 

Chart Type