ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 (16:38)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.70 ปริมาณซื้อขาย: 449,300
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.41
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.70 - 0.71 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.39 - 0.87

 

Chart Type