0.78 THB

เปลี่ยนแปลง : -0.03

BSM

ข้อมูลล่าสุด 19/01/2561 16:38

%เปลี่ยนแปลง : -3.70%

ราคาสูงสุด : 0.81 ราคาต่ำสุด : 0.78
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 8,781,600 มูลค่า (บาท) : 6,954,605

รายงานประจำปี2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ : 02 683-4900 ต่อ 408

อีเมล์ : IR@buildersmart.com