บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2544  โดยเริ่มต้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียง 2 กลุ่ม ได้แก่ ระบบผนังสำเร็จรูป Alloy และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน)  ต่อมามีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่งได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551  ณ ปัจจุบัน บริษัทได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์จาก 2 กลุ่ม เป็น 5 กลุ่ม  และยังได้ขยายธุรกิจออกไปต่างประเทศ ได้แก่ เวียตนาม และ อินเดีย  บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทเป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับงานออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “BUILD FOR LIFE” “ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง คุณภาพสูงเพื่อชีวิต” โดยมีแนวทางดำเนินธุรกิจ 3 แนวคิด ประกอบด้วย

 1. สะดวก รวดเร็ว(Fast Track)เน้นแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง
 2. คุ้มค่า คุ้มราคา(Real Value) คุณภาพสินค้าเหมาะสมกับราคา โดยจะตรวจสอบสินค้าก่อนจะทำตลาดเสมอ
 3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Environmental Friendly) สินค้าที่ทำตลาดจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 1. ระบบผนังกั้นห้องภายในอาคาร (Partition)
 2. ผลิตภัณฑ์ยิปซัมสำหรับผนังและฝ้าเพดาน (Gypsum Wall & Ceiling systems)
 3. ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพื้น (Floorings)
 4. ผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Timber Products)
 5. ระบบประตู และหน้าต่างอัจฉริยะ (Architectural Door & Window Systems)

ในส่วนของกลุ่มลูกค้า บริษัทฯมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักๆ 3 กลุ่ม

 1. เจ้าของโครงการ
 2. ผู้ออกแบบ สถาปนิก มัณฑนากร
 3. ผู้รับเหมาทั่วไป และงานตกแต่งภายใน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา รวมไปถึงเจ้าของโครงการ และถูกนำไปใช้ในโครงการชั้นนำหลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ